RED-KES is een echt Westlands familiebedrijf met meer dan 70 jaar ervaring in het telen van tomaten.
Met veel enthousiasme en gedrevenheid is de kwekerij uitgebouwd tot een innovatief glastuinbouwbedrijf van ruim 7,5 hectare. 

Geautomatiseerd

Het tuinbouwbedrijf beschikt over moderne teelttechnieken en geautomatiseerde transport- en sorteersystemen. In de kassen zorgen de medewerkers voor het oogsten van de trostomaten en de gewaswerkzaamheden. De geoogste tomaten worden in dozen vanuit het hele bedrijf door een volledig geautomatiseerd transportsysteem (totaal 2 km lang) naar de verwerkingsruimte vervoerd. 

Certificeringen

RED-KES is GlobalG.A.P. en Grasp gecertificeerd. Dit kwaliteitssysteem is samengesteld door een aantal Europese supermarktorganisaties om de kwaliteit van voedsel in de supermarkten optimaal te waarborgen. Dit veiligheidssysteem omschrijft de eisen waar telers en leveranciers van groenten en fruit aan moeten voldoen. Naast voedselveiligheid besteed GlobalG.A.P. ook aandacht aan milieu, natuur en arbeidsomstandigheden. Kortom, RED-KES draagt haar steentje bij aan een duurzame en milieuverantwoorde maatschappij!

Sorteersysteem

In de verwerkingsruimte worden de dozen van de transportwagen afgeduwd en individueel, wederom automatisch, in het sorteersysteem gezet. Vijf weegunits wegen de trossen af tot maximaal 5 kilo per doos. Vervolgens komen de dozen via de lopende band op een verzamelpallet terecht waar automatische stapeling en verpakking plaatsvindt.

Eigen doos

RED-KES heeft een eigen dozenvouwmachine die het mogelijk maakt om klantspecifieke bestellingen te vervaardigen. De tomaten worden in iedere gewenste doos verpakt en geleverd. Daarnaast heeft RED-KES een eigen, zeer herkenbare, RED-KES doos ontwikkeld. Deze nieuwe doos is op verzoek beschikbaar.

Afzet

De gemiddelde jaarproductie van RED-KES bedraagt ongeveer 5 miljoen kilo trostomaten. De afzet, o.a. naar Oost-Europa, Scandinavië en Engeland, vindt plaats via STC International. Door deze samenwerking worden belangen behartigd betreffende afzet en administratie. RED-KES levert zoveel mogelijk aan steeds dezelfde afnemer. Dit systeem garandeert korte lijnen in de afstemming van kwaliteit, volume, verpakkingen, logistieke afhandeling en communicatie.

WKK's

Op het bedrijfsterrein staan twee kolossale turbine-motoren, genaamd Warmte Kracht Koppelingen (WKK’s) van ieder 3,6 Megawatt die zorgen voor opwekking van warmte, elektriciteit en CO2. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor de groei van het gewas en de trostomaten. De turbine-motoren drijven een enorme aggregaat aan die elektriciteit produceert. De hierbij ontstane warmte wordt opgeslagen in een aantal buffertanken en gebruikt in de kassen.

Elektriciteit

In dit proces komen rookgassen vrij die na filtering als schone CO2 in de kassen geblazen wordt. De planten nemen de CO2 weer op en zetten deze om in zuurstof. De opgewekte elektriciteit gebruikt RED-KES deels voor eigen gebruik, maar het merendeel wordt verkocht aan het energiebedrijf Westland Infra. Een deel van de Westlandse huishoudens wordt hierdoor dagelijks van stroom voorzien.

Biologische gewasbescherming

Iedere dag wordt het gewas op ziekten en plagen gecontroleerd. Daarnaast vindt tijdens het hele teeltproces zoveel mogelijk biologisch gewasbescherming plaats. Koppert Biological Systems is de huisleverancier van deze biologische systemen. Het bedrijf levert o.a. hommels voor de natuurlijke bestuiving. In de kassen staan op regelmatige afstand nestkasten met hierin een koningin en werksters. De werksters zorgen voor de bestuiving van de bloemen welke uitgroeien tot vruchten, de trostomaten. Deze vorm van bestuiving geeft besparing op arbeidskosten (vroeger deed men dit proces met de hand) en verbetering van de vruchtkwaliteit.

Contact

RED-KES
Nieuweweg 19
2675 BD Honselersdijk

Stel een vraag