Product

Ruiter Seeds/Monsanto. Deze grove trostomaat is uitermate geschikt voor consumptie op brood, in de soep en in een salade. Vorig jaar was de helft van de kwekerij gevuld met Merlice, maar vanwege de uitstekende kwaliteit en krachtige groei is dit jaar gekozen voor één soort tomaat.

 

Meeldauwresistent

De voorkeur voor Merlice is duidelijk: “De belangrijkste reden voor onze keuze was de meeldauwresistentie”, aldus Theo. ”Qua arbeid is het naar mijn mening ook beter om één ras te zetten. Daarnaast zijn de vruchten van Merlice heel uniform van vorm. Dit ras levert een mooie, glanzende tomaat met fraaie groene delen.”

Grove segment

Theo voegt toe: “Merlice is een kwalitatief hoogwaardig ras in het grove segment. Het is een korte plant met altijd een tros meer. Het gemiddelde is acht à negen trossen per struik met per tros vijf tomaten. Door deze plantbelasting komt Merlice wel later in productie, nl. half maart i.p.v. februari.”

Oogsten

Iedere dag worden de trostomaten met een groot aantal medewerkers geoogst. Het oogsten gebeurt van half maart tot eind november. De drukste periode zijn de zomermaanden juni t/m augustus. In het najaar groeit het gewas weer minder door de beperkte lichtinvloeden. Vanaf december groeit de plant 12 cm per week. In de zomer is er zelfs sprake van 25 cm groei per week! De hele plant wordt op jaarbasis 12 meter lang.

Groeiproces

In 2020 zijn bij Noordam Plants rondom 20 oktober totaal 150.000 planten ingezaaid. In 's-Gravenzande vond de opkweek van de eerste 45-50 cm plaats. Na 45 dagen kwamen op 5 en 6 december de tomatenplanten naar Honselersdijk. De planten werden direct op de steenwolmatten gezet naast een druppelaar voor de watervoorziening. Voor meer informatie en hergebruik van deze matten kunt u het filmpje van, van Vliet Containers bekijken.

Gewaswerkzaamheden

In de periode van december t/m februari vinden diverse gewaswerkzaamheden plaats. Denk hierbij aan touwhangen, vastzetten, draaien en dieven. Begin januari is een eerste bloem te zien. Hieruit groeit later een tomatentros. Zodra er zeven bloemen zichtbaar zijn, worden er twee gesnoeid, zodat er nog maar vijf bloemen (tomaten) overblijven. Door deze behandeling krijgt de tros vijf tomaten van betere kwaliteit.

Einde teelt

Gedurende de laatste twee weken van november vindt de teeltwisseling plaats. Alle planten worden gesloopt en afgevoerd. Daarna wordt alles hygiënisch schoongemaakt; van grond tot glasdak. In de week voordat de nieuwe planten arriveren ligt de nieuwe steenwol klaar en de waterdruppelaars lopen vol. RED-KES is weer klaar voor een nieuw seizoen!